Zorgpaden

Deelnemers in de diverse verloskundige samenwerkingsverbanden werken samen aan overstijgende en integrale zorgpaden. Het VSV Plus in Rotterdam-Zuid heeft zowel voor de sociale problematiek als de medische problematiek een werkgroep opgericht. In Rotterdam-Noord hebben het Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland een gezamenlijk medisch zorgpadenoverleg.