Verloskundig Samenwerkingsverband Dirksland heeft een video gemaakt over zijn ervaringen op weg naar integrale geboortezorg. Jorieke de Bruin, bestuurslid van geboortezorgorganisatie Zuid aan Zee te Dirksland en eerstelijnsverloskundige, vertelt hierover en geeft antwoord op vragen die van belang zijn bij de invoering van integrale zorg. Wat zijn de randvoorwaarden? Wat is de meerwaarde van de zwangere? Hoe zit het met haar keuzevrijheid? En ook geeft zij praktische tips voor VSV’s die overwegen om integraal te gaan samenwerken.

Bekijk de video ‘Een weg naar integrale geboortezorg’