In het kader van actieprogramma’s Stevige Start en Lekker Fit! stelt Gemeente Rotterdam voorlichtingsmateriaal beschikbaar over roken, alcohol en voeding tijdens de zwangerschap. Als zorgverlener kunt u het materiaal verspreiden onder uw cliënten. Ook is het geschikt om makkelijker het gesprek aan te gaan met (aanstaande) ouders.

Uit gesprekken met professionals over de leefstijl van zwangere vrouwen bleek dat hier behoefte aan is. Gemeente Rotterdam heeft daarom in augustus een pakket met voorlichtingsmateriaal verstuurd naar verloskundigen, gynaecologen en huisartsen in Rotterdam. Voor vragen of een (na)bestelling kunt u contact opnemen met mw. Fatingan via of tel: 06-83 62 06 68.

Zorgpad Zwanger en Roken

DVP Rijnmond heeft in samenwerking met Gemeente Rotterdam voor het actieprogramma Stevige Start het zorgpad Zwanger en Roken (van tabak) opgesteld. Dit zorgpad is tevens een hulpmiddel om stoppen met roken te bespreken. Download hier het Zorgpad Zwanger en Roken