Regelmatig sluiten regionale samenwerkingspartners aan bij bestuursvergaderingen van DVP Rijnmond. In april was Arjan Mulder te gast. Hij begeleidt de regionale samenwerking van de coalities op het gebied van Kansrijke Start, die in verschillende gemeenten in de regio Rijnmond actief zijn. Het doel van dit gesprek was om van gedachten te wisselen hoe DVP Rijnmond en de regionale Coalitie Kansrijke Start elkaar kunnen versterken.

Arjan vertelde wat er speelt bij de gemeenten met betrekking tot Kansrijke Start en hij informeerde het bestuur dat zijn inzet deze zomer wordt afgerond. Tijdens dit gesprek en het vervolggesprek met een kleinere groep van het bestuur werd duidelijk dat de vraagstukken best ingewikkeld zijn. Elke gemeente heeft een afgebakend gebied en wil graag de zorg en samenwerking voor haar eigen inwoners goed organiseren. VSV’s en hun leden werken echter over gemeentegrenzen heen. Dat betekent dat zorg wordt verleend aan inwoners uit verschillende gemeenten met allemaal verschillende afspraken. DVP Rijnmond pleit er daarom voor om niet in elke gemeente aparte werkwijzen te hanteren en afspraken te maken over samenwerking, maar om dit regionaal en uniform te doen. Dit zorgt ervoor dat elke (toekomstige) ouder en elk gezin vergelijkbare ondersteuning kan krijgen, ongeacht waar zij wonen.

Ook is gesproken om meer van elkaar te leren, zowel tussen organisaties als over gemeente- en organisatiegrenzen heen. Zowel DVP Rijnmond als de gemeenten erkennen dat dit belangrijk is om de zorg tussen professionals rondom een patiënt/cliënt soepeler te laten verlopen.

DVP Rijnmond blijft de ontwikkelingen volgen en benadrukt hoe belangrijk het is dat gemeenten meer samenwerken. Waar relevant gaat DVP Rijnmond verder in gesprek met de Coalitie Kansrijke Start.