Effectieve screening op (psycho)sociale risico’s tijdens en na de zwangerschap is meer dan een kwestie van een lijstje afvinken. Naast het gebruik van een goede screeningstool vereist dit het vermogen om doeltreffend met zwangeren in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen. Het ijs op zo’n manier te breken dat ze durven vertellen wat ze anders liever voor zich hadden gehouden. Een goede training in gespreksvoering kan daarbij een wereld van verschil maken.

In de gemeente Rotterdam heeft de Coalitie Stevige Start een speerpunt gemaakt van risicosignalering op (psycho)sociale risicofactoren bij alle zwangeren, zodat verloskundig zorgverleners iedere zwangere vroegtijdig passende zorg of zorgtoeleiding kunnen bieden aan de hand van zorgpaden. Daarom is ingezet op het gebruik van de vernieuwde R4U en op praktische scholing in gespreksvaardigheid voor risicosignalering. Vanwege dat laatste biedt de coalitie de mogelijkheid om een gesubsidieerde, geaccrediteerde nascholing Gespreksvoering aan de hand van de R4U te volgen (eigen bijdrage van € 75,- i.p.v. 185,-), gegeven door trainingsbureau Wilde Kastanje.

Meer informatie over het gebruik van de vernieuwde R4U is te vinden op de website van DVP Rijnmond. Meer over de training en aanmelden vind je op de informatieflyer van Wilde Kastanje.