DVP Rijnmond is trots op de resultaten die in 2021 in gezamenlijkheid zijn behaald! Een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het DVP Rijnmond vindt u in het Jaaroverzicht 2021.

Een bijzondere activiteit het afgelopen jaar was het geslaagde webinar dat het DVP in samenwerking met verschillende partijen uit de geboortezorg, de GGD en de Hogeschool Rotterdam op 8 december heeft georganiseerd. Voorlichting door geboortezorgprofessionals over Covid-19 en vaccinatie aan zwangeren stond daarin centraal.
Tijdens het webinar deden inspirerende sprekers hun verhaal over het belang van vaccinatie onder zwangeren, waarbij aandacht werd besteed aan de feiten en fabels en ook hoe het zit met voorlichting aan zwangeren met beperkte gezondheidsvaardigheden of met een bepaalde geloofsovertuiging. Bovendien werden zorgprofessionals praktische handvatten geboden om het gesprek met zwangeren over vaccinatie aan te gaan.
Bij het webinar waren ruim 500 huisartsen, verloskundigen, jeugdgezondheidszorgmedewerkers, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden aanwezig. Een initiatief dat ook door het ministerie van VWS niet onopgemerkt is gebleven en in een kamerbrief wordt genoemd als mooi voorbeeld van samenwerking in de regio!

Heeft u het webinar gemist? Via deze link kunt u het terugkijken en vindt u tevens de beschikbare hulpmiddelen ter ondersteuning van counseling.