Eind 2022 hebben professionals van alle beroepsgroepen en subregio’s in Zuidwest-Nederland met elkaar teruggeblikt en vooruitgekeken op het thema toekomstbestendige geboortezorg. De betrokken partijen hebben afgelopen jaar met elkaar mooie resultaten bereikt. Dit vormt een belangrijke basis voor het lange termijnplan (2023-2030): wat is nodig om de geboortezorg beschikbaar, bereikbaar en werkbaar te houden voor zowel (aanstaande) cliënten als professionals? Het lange termijnplan is uitgewerkt in het programma Wensen & Grenzen, als onderdeel van de ROAZ-brede koers 2030. DVP Rijnmond is mede-aanvrager van het ZonMw-onderzoek dat onderdeel is van het programma.  

Stand van zaken

De aanpak van het programma Wensen & Grenzen is door het ROAZ ZWN uitgewerkt en wordt momenteel bij betrokken partijen, VSV’s en IGO in de regio ZWN getoetst en aangescherpt. Het programma bestaat uit het ZonMw-onderzoek en de volgende drie thema’s:

  1. inhoud van de geboortezorg;
  2. de medewerker centraal;
  3. organisatie van de geboortezorg.

De eerste twee thema’s gaan dit jaar van start en de eerste bijeenkomsten staan ingepland voor april en mei 2023. Het derde thema zal volgend jaar van start gaan. Toch wordt één onderdeel alvast opgepakt, namelijk de rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het ROAZ ZWN, DVP Rijnmond en het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte. De verschillende gremia zijn zich ervan bewust dat hun activiteiten op diverse thema’s kunnen overlappen en dat het voor de achterban niet altijd duidelijk is wie wat doet. De drie partijen komen daarom op korte termijn bij elkaar om hierover in gesprek te gaan.  

De voortgang van het programma wordt op diverse manieren gedeeld: in iedere vergadering van de Expertisegroep geboortezorg, via berichtgeving aan de voorzitters van de VSV’s/IGO, via de ‘ronde door de regio’ langs alle subregio’s en via nieuwsbrieven vanuit ROAZ ZWN (algemeen en specifiek over het programma).