Worstel jij als professional ook met gegevensdeling en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)? Wil je meer weten over wanneer gegevens moeten of mogen worden gedeeld met andere zorg- of hulpverleners? En onder welke voorwaarden?

Op dinsdag 21 november van 16:00 tot 17:30 uur houdt de coalitie Stevige Start een webinar over gegevensdeling en de AVG.
Tijdens het webinar Gegevensdeling en AVG wordt in twee panelgesprekken, met een jurist en zorgverleners uit het medisch en sociaal domein, de vertaalslag gemaakt van wet- en regelgeving naar de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van de volgende twee thema’s:

  • Gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals uit het medisch en sociaal domein die bij de zorg en ondersteuning van een zwangere betrokken zijn;
  • Gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals in situaties waar Veilig Thuis, de Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming betrokken is.

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar kan door je aan te melden via de aanmeldlink. Na aanmelding ontvang je uiterlijk 14 november een link om aan het webinar te kunnen deelnemen.
We zien je graag op 21 november!

De Coalitie Stevige Start