De leefstijl en leefomgeving van ouders zijn cruciaal voor de gezondheid van hun kinderen. Om de gezondheid en het welzijn van toekomstige ouders en hun kinderen te verbeteren, is in Rotterdam het Centrum voor Zwangerschap & Kind opgericht. In dit Centrum werken artsen en onderzoekers vanuit verschillende disciplines van het Erasmus MC, het Sophia Kinderziekenhuis en de gemeente Rotterdam nauw samen aan het identificeren van factoren en mechanismen in de vroegste fase van het leven, die van invloed zijn op latere gezondheid. Het Centrum richt zich op drie taken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Op 5 juli 2017 is de samenwerking in het Centrum feestelijk gestart en tekenden decaan Jaap Verweij van Erasmus MC en wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge het convenant.

Meer informatie: www.generationr.nl/centrum-voor-zwangerschap-kind