We zijn verheugd dat we voor onze geboortezorgprofessionals goede afspraken hebben gemaakt met het consortium van softwareleveranciers Onatal en Orfeus. Hiermee gaan we de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verbeteren. Op vrijdag 10 november 2023 is in Rotterdam het contract tussen penvoerder DVP Rijnmond en het consortium Onatal en Orfeus ondertekend.

Op de foto v.l.n.r.: Joost Faassen (Onatal), Hiske Ernst (DVP Rijnmond) en Dorine Veldhuyzen (St. CareCodex) beide namens regionale partnerschappen, Joost Martens (Onatal), Niklas Holmberg (Orfeus).

Een toekomstbestendig contract
We zijn trots dat we overeenstemming bereikt hebben voor een toekomstbestendig contract, waarmee we de gegevensuitwisseling in het gehele geboortezorgnetwerk in de regio een impuls geven. Alle regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau Babyconnect hebben nu overeenstemming bereikt en nu kunnen we beginnen met de weg naar implementatie in de regio’s. Daarbij willen wij benadrukken dat we tevreden zijn over de huidige samenwerking met het consortium en vol vertrouwen de samenwerking tussen de regio’s en het consortium zullen vormgeven.

Welke concrete afspraken zijn met het consortium Onatal en Orfeus gemaakt?

  • Een deel van de relevante cliëntgegevens uit Onatal en Orfeus kunnen met toestemming van de cliënt na de implementatie in 2024 digitaal geraadpleegd worden.
  • We starten met implementatie van de kernset, dat is de set die nu gebruikt wordt voor de kwaliteitsregistratie (Perined). In de loop van te tijd voegen we steeds meer data toe.
  • Vanaf de start van de implementatie zijn relevante documenten beschikbaar, zoals de zwangerschapskaart.
  • De planning voor implementaties is vastgesteld. Het consortium zal tot einde van het jaar voorbereidingen treffen, zodat we januari/februari 2024 in regio Rijnmond kunnen gaan testen.
  • Volgens de huidige planning kunnen vanaf maart 2024 kunnen steeds meer Onatal- en Orfeus-verloskundigenpraktijken aansluiten.
  • Digitale uitwisseling tussen het dossier en de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) wordt mogelijk gemaakt.
  • Toestemmingsverklaringen worden geregeld. Op lange termijn sluiten we aan op Mitz, een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor alle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd.
  • Gedurende de looptijd van het project IGD Rijnmond (2020 – 2024) worden alle extra kosten vergoed vanuit de subsidie die het ministerie van VWS via het programma VIPP Babyconnect beschikbaar heeft gesteld aan onze regio.
  • Vanaf 1 januari 2025 gaat iedere verloskundigenpraktijk zelf voor de diensten betalen, mits deze kosten betaald kunnen worden uit de reguliere tarieven.

Regio Rijnmond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het contract
Meer dan 85% van onze verloskundigenpraktijken in de regio maakt gebruik van de softwarepakketten van Onatal of Orfeus. Dit betekent dat wij een groot belang hebben bij het slagen van de landelijke contractonderhandelingen. Vanuit onze regio is RijnmondNet als RSO van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het contract. DVP Rijnmond en Samergo zijn dankbaar voor de inzet van RijnmondNet en trots op het behaalde resultaat dat perspectief biedt voor toekomstige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

“Voor zowel zorgverleners als onze cliënten in de regio ben ik heel blij dat we binnenkort starten met digitale gegevensuitwisseling.

Hiermee verbeteren we de samenwerking en de continuïteit van geboortezorg en daarmee de uitkomsten van zorg in onze regio.”

Hiske Ernst, penvoerder en bestuurslid DVP Rijnmond

Hoe gaan we verder?
We gaan zodra het kan beginnen met de pilots. Daarna komen we vanzelf naar alle VSV’s toe. Implementaties zullen in elk geval niet voor februari 2024 plaatsvinden, maar voorbereidingen kunnen daarvoor al wel starten! Hebben jullie hierover vragen? Neem contact op met de projectorganisatie via

Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond
Het programmamanagement en coördinerend projectleiderschap van IGD Rijnmond wordt uitgevoerd door ROS Samergo, in opdracht van DVP Rijnmond. Vanuit RSO RijnmondNet is een projectleider techniek en implementatie actief.

Lees ook het landelijke nieuwsbericht op de website van landelijke programmabureau Babyconnect.