Ook in 2022 zet DVP Rijnmond zich in voor het bevorderen van de capaciteit, continuïteit en kwaliteit van integrale geboortezorg en draagt bij aan de verbinding tussen het medisch en sociaal domein in de regio. In toenemende mate gaat het daarbij om complexe, strategische en domein overstijgende vraagstukken die het DVP namens haar deelnemers – de Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s), de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) Zuid aan Zee en de twee jeugdgezondheidszorgorganisaties (CJG’s) in de regio – oppakt. Om dat goed te kunnen blijven doen is het belangrijk dat het DVP professionaliseert, want niet altijd is duidelijk wat het DVP doet en wat haar toegevoegde waarde is. De professionalisering van het DVP is daarom één van de speerpunten uit het jaarplan 2022. Hierbij zal aandacht uitgaan naar een gewijzigde bestuursstructuur waarin alle VSV’s, IGO en CJG’s zijn vertegenwoordigd en ook werpt het DVP Rijnmond een nieuw licht op haar positionering en profilering naar de achterban en externe stakeholders.

Meer lezen over de speerpunten van het DVP in 2022? Kijk dan eens in het jaarplan 2022 of bekijk de samenvatting in de infographic.