Ouders van Rijnmond - Communicatie en Advies

Communicatie en advies

Het bestuur van Ouders van Rijnmond komt zes maal per jaar bijeen en communiceert veel met haar achterban via social media (@oudersvanrijnmond). De meningen en adviezen die hier worden gegeven, koppelt zij terug aan het dagelijks bestuur van DVP Rijnmond.
DVP Rijnmond brengt haar achterban op de hoogte van de adviezen van Ouders van Rijnmond en laat Ouders van Rijnmond weten wat de organisaties hebben gedaan met haar adviezen.

Volg Ouders van Rijnmond op social media

Facebook

Instagram