Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vanwege de huidige capaciteitsproblemen in de verloskundige zorg, hebben alle verloskundige zorgverleners in de regio de krachten gebundeld en is een online applicatie ontwikkeld, waar verloskundigen 24/7 inzicht hebben in de beschikbaarheid van de verloskamers.

Dit scheelt verloskundigen vanuit huis veel tijd om een plekje te vinden voor een poliklinische bevalling of een verwijzing voor medische zorg. Ook worden onnodige telefoontjes naar de ziekenhuizen voorkomen. Het doel is dat een zwangere vrouw en het ongeboren kind de juiste zorg, op de juiste plaats, binnen het juiste tijdsbestek ontvangt.

Aan de pilot doen mee de eerstelijns verloskundigen (georganiseerd in SEVZ, Verve, BovenMaas / Stichting Geboorteketen), gynaecologen, kinderartsen (neonatologen) van Erasmus MC, Geboortecentrum Sophia, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De expertisegroep Acute Geboortezorg wordt begeleid door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland dat hierin samenwerkt met het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond.

Op maandag 16 september 2019 is een pilot met de online applicatie van start gegaan. Alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond nemen deel aan de proef, die een jaar duurt. De capaciteit wordt weergegeven in: keuzemogelijkheden in overleg (oranje); niet beschikbaar (rood) en beschikbaar (groen). Alle zorgverleners zijn enthousiast!

Samenwerkingsafspraken herzien

In het kader van de online applicatie voor beschikbare bedden zijn de samenwerkingsafspraken tussen alle partners van het DVP Rijnmond opnieuw bekeken. De Expertisegroep Acute Geboortezorg heeft de afspraken geëvalueerd en aangepast naar een herziene versie.
Bekijk hier de Afspraken acute en subacute verwijsindicaties verloskunde regio Rotterdam Rijnmond