Al snel na ons webinar ‘Zwanger & bevallen in coronatijd’ op 10 december 2020 zijn wij met veel enthousiasme en ideeën het nieuwe jaar gestart. We nemen jullie graag via enkele highlights mee in onze activiteiten en prioriteiten!

Lopende trajecten

  • Femke heeft in samenspraak met andere moederraden besproken of de nazorg/nacontrole beter kan worden ingevuld/benut.
  • Judith en Femke begeleiden vanuit de Moederraad een afstudeeropdracht door studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) met als onderzoeksvraag: Hoe zorgen we voor grotere betrokkenheid van ouders en zorgverleners bij de Moederraad?
  • Femke neemt deel aan de gebruikersgroep van VIPP Babyconnect via CareCodex.
  • Femke heeft deelgenomen aan het overleg ‘Regiobeeld Capaciteit geboortezorg Rijnmond’ en is betrokken bij de verdere uitwerking.
  • Daphne en Femke denken mee met de subsidie aanvraag van ZonMw voor onderzoek naar waardegedreven geboortezorg.
  • Daphne & Femke zijn contactpersoon voor Kansrijke Start en nemen 16 maart a.s. deel aan het overleg en het vervolg.
  • Daphne is contactpersoon voor Moeders van Rotterdam en heeft met Esther Spans van CJG Rijnmond een kennismaking gepland op 29 maart a.s. We zijn gevraagd mee te gaan denken over terminologie die het beste aansluit bij moeders in (potentieel) kwetsbare situaties.

Verder zijn wij druk bezig met het werven van een nieuw bestuurslid, het beheren van onze Instagram, het onderhouden van de contacten met de VSV’s en andere voor ons relevante partners en last but not least: we gaan voor een nieuwe naam!

Op zoek naar…

Moederraad Rijnmond dekt voor ons onvoldoende de lading als we kijken naar onze ambitie; een regionaal adviesorgaan zijn voor en door (aanstaande) ouders. In het hele proces van zwanger worden, zijn en bevallen en de verdere opvoeding heeft de partner een ontzettend belangrijke rol!

Dus mocht je een suggestie hebben voor een naam die onze ambitie goed verwoordt, laat het ons weten via ! De volgende stap is dan het stuk PR/communicatie verder op te pakken!

Meer over de Moederraad Rijnmond