Vanaf 1 juli biedt Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond zwangeren en hun gezin in kwetsbare situaties een zwangerschapsgesprek aan. De zwangere kan zichzelf hiervoor aanmelden, maar de verloskundig zorgverlener kan dit ook. Naast dit nieuwe prenatale aanbod, heeft CJG Rijnmond ook zijn website vernieuwd en verrijkt met meer prenatale informatie.

Soms kan het voorkomen dat een zwangere een vraag heeft waar een verloskundig zorgverlener niet verder bij kan helpen. Bijvoorbeeld over de (thuis)situatie, gevoel van stress en balans vinden tussen ouder en partner zijn. Of misschien twijfelt de zwangere over hoe zij een goede ouder kan zijn. CJG Rijnmond helpt deze zwangeren hierbij.

Een jeugdverpleegkundige gaat naar de zwangere toe. Lukt dit niet dan kan het gesprek ook op een CJG-locatie of via (beeld)bellen plaatsvinden. Samen bespreken ze de situatie en kijken wat de risico- en beschermende factoren zijn. Misschien levert het zwangerschapsgesprek al meteen voldoende antwoorden en handvatten op, maar misschien is de uitkomst dat de er meer ondersteuning nodig is. De jeugdverpleegkundige kijkt dan samen met de zwangere en/of het gezin wat het best passend is.

Een zwangere aanmelden voor het zwangerschapsgesprek kan makkelijk, snel en gratis via cjgrijnmond.nl/aanmeldpunt. Wanneer een professional de zwangere aanmeldt  – en de zwangere daarvoor toestemming geeft – ontvangt de verwijzer een terugkoppeling van het zwangerschapsgesprek.

Meer prenatale informatie op vernieuwde website
Naast het zwangerschapsgesprek dat vanaf heden aangeboden wordt, is ook de website van CJG Rijnmond vernieuwd. Vanaf nu heeft het CJG nog maar 1 website: cjgrijnmond.nl. Daar vind je informatie voor zowel (aanstaande) ouders als professionals. Voor zwangeren is er onder andere een themapagina met artikelen en handige tips. Deze wordt komend jaar verder uitgebreid. Naast het aanmeldpunt, biedt CJG Rijnmond ook een speciale pagina voor alle professionals die met zwangeren werken. Daar vind je een interactief prenataal zorgpad, alle prenatale producten en diensten van CJG Rijnmond, een bestelmodule waar je materialen van het CJG gratis kunt bestellen, nieuws, opvoedinformatie en een overzicht van cursussen voor zwangeren.