De multidisciplinair ontwikkelde handreiking ‘Kwetsbare Zwangeren. Deel 1: stappenplan voor netwerkvorming vanuit het VSV’ is nu beschikbaar.

Bij de ontwikkeling van de handreiking zijn verschillende experts uit het veld betrokken. Op deze manier is er goede input van diverse invalshoeken gekregen. De input is verwerkt in de handreiking.

Handreiking Kwetsbare Zwangeren

De handreiking Kwetsbare Zwangeren van de KNOV in samenwerking met de werkgroep Regionale aanpak kwetsbare zwangere vrouwen, is een zeer praktijkgerichte aanpak. Hierin staat beschreven wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep kwetsbare zwangeren. Denk aan het in kaart brengen van het probleem aan de hand van de juiste gegevens en het betrekken van de zwangere zelf bij de oplossing. Ook het samenwerken staat hierin centraal. Bijvoorbeeld het overtuigen van alle relevante partijen, zowel uitvoerenden in zorg als beleidsmakers. Alleen samenwerking in een overtuigende organisatie (bij voorkeur op wijkniveau en met respect voor elkaars kunde) kan leiden tot een gezonde toekomst voor deze groep aanstaande moeders en kinderen.

Download de handreiking Kwetsbare Zwangeren.

Enige vertraging

De ontwikkeling van de handreiking heeft enige vertraging opgelopen. De databron om cijfers van problemen van de algemene bevolking in de wijk in kaart te brengen – de Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerstelijnszorg ontwikkeld door het Nivel – bleek in januari 2017 uit de lucht gehaald vanwege een tekort aan financiële middelen. Een goed alternatief voor de Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerstelijnszorg is gelukkig gevonden. De database van Waar staat je gemeente? is nu gebruikt als bron voor de juiste gegevens.

Bron: knov.nl