De Zorgstandaard verplicht alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) om cliëntenparticipatie te organiseren. DVP Rijnmond kan zich voorstellen dat het een moeilijke taak is om hier op korte termijn invulling aan te geven. Daarom bieden wij de optie om de Moederraad Rijnmond in te schakelen. Voor iedere VSV heeft zich een Moederraadslid beschikbaar gesteld. U kunt deze moeder uitnodigen voor kennismaking in uw vergadering. Vragen die er zijn, kan zij meenemen naar haar achterban. Op deze manier voldoet u als VSV aan de eis van de Zorgstandaard.

Contactpersonen Moederraad:

  • EMC – Femke Vrolijk
  • Fransiscus/Vlietland – Hanneke van der Lelij
  • IJsselland – Sara de Vlieger
  • Ikazia/Maasstad – Charlotte Vlasveld

Bezoek de webpagina van de Moederraad