Werk je met (aanstaande) ouders? Ervaar je de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) soms ook als een beperking in de samenwerking met anderen? Ben je aan het zoeken hoe je hier het beste mee kan omgaan?
Kijk dan de video-opname terug van het webinar Gegevensdeling en AVG Rondom zwangeren, dat op 21 november 2023 plaatsvond op initiatief van de Rotterdamse coalitie Stevige Start.

In twee panelgesprekken maken een jurist en zorgverleners met elkaar de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk. Het eerste panelgesprek gaat over informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals uit het medisch en sociaal domein. Het tweede gesprek behandelt gegevensdeling als Veilig Thuis, Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming betrokken zijn.

Het Webinar geeft je inzicht in de ruimte die de AVG biedt in het delen van gegevens, maar ook dat er in de samenwerking en afstemming nog veel te doen is. Onze boodschap is dan ook: onderzoek en bespreek met elkaar hoe je samenwerking (waaronder het delen van gegevens) verder handen en voeten geeft.

Bekijk hier het Webinar Gegevensdeling en AVG rondom zwangeren.

Meer weten? Neem contact op met:

Hella van den Berg, ; of

Anne-Fleur Klandermans,