Het jaarplan van DVP Rijnmond voor 2021 is afgerond. In het jaarplan worden vijf thema’s beschreven waarop het DVP verschillende rollen bekleedt, namelijk als opdrachtgever, penvoerder, convenantpartner, aanjager en/of verbinder.

Deze infographic geeft een samenvatting van het jaarplan 2021 van het DVP.

Toelichting op thema’s

  • Gegevensuitwisseling is in 2021 voor het DVP een belangrijk thema. Binnen het Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond (IGD Rijnmond) is het DVP dan ook penvoerder en opdrachtgever. De ambitie is om digitale gegevensuitwisseling te realiseren, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens beheert en de zorgverlener vanuit het eigen systeem altijd toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar toestemming).
  • Capaciteit en acute geboortezorg blijven actueel in 2021 en om tot verdere regionale samenwerkingsafspraken en resultaten te komen vervult het DVP in dit thema een rol als opdrachtgever. Het streven is om het regionale capaciteitsdashboard te koppelen aan de ziekenhuisinformatiesystemen, zodat real-time inzicht komt in de capaciteit.
  • De ontwikkeling van integrale geboortezorg in een grootstedelijk gebied als Rijnmond brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Het is daarvoor van belang om een grootstedelijke visie en ambitie op te stellen die richting geeft aan de organisatie van geboortezorg in regio Rijnmond in de (nabije) toekomst. De uitkomsten van het regiobeeld capaciteit in de geboortezorg bieden een goede basis om deze regiovisie te ontwikkelen.
  • Het DVP Rijnmond wilt zich in 2021 inzetten om de verbinding tussen het medisch en sociaal domein te versterken. Dit doet het DVP in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC binnen het programma Stevige Start. Daarnaast is het DVP gesprekspartner binnen de ontwikkeling van de regionale, gezamenlijke coalitie Kansrijke Start.
  • In 2021 continueert en versterkt het DVP de ondersteuning en activiteiten van de Moederraad. De Moederraad is een regionaal adviesorgaan in de geboortezorg voor en door (aanstaande) ouders en deelt – gevraagd en ongevraagd – advies, ervaringen en suggesties met geboortezorgprofessionals.

Het DVP Rijnmond benoemt in het jaarplan dat de financiële reserves, die afgelopen jaren zijn gebruikt om de activiteiten te financieren, op zullen zijn in 2021. Het DVP doet een beroep op de VSV’s, IGO en andere deelnemende partijen voor een financiële bijdrage om de activiteiten te kunnen continueren. Hiervoor is de begroting voor 2021 vastgesteld waar akkoord op wordt gevraagd door de VSV’s, IGO en andere deelnemende partijen. Ben je benieuwd naar de het volledige jaarplan? Klik dan hier.