Om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de geboortezorg en JGZ wordt op dit moment de huidige samenwerking geëvalueerd. Dit wordt gedaan met de COMPLETE-studie (voluit: Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive Child Health Care), een door ZonMw gesubsidieerd project met als doel om de samenwerking te verbeteren. Ben jij werkzaam in het netwerk van geboortezorg en jeugdgezondheidszorg? Dan is jouw input erg welkom. Vul vóór 18 oktober 2023 deze vragenlijst in.

Doel
Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke werkwijzen van integrale zorg momenteel worden toegepast in jouw regio en in welke mate. Dit wordt gedaan aan de hand van 9 domeinen.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?
Met jouw antwoorden draag je bij aan het in kaart brengen van de samenwerking tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. Deze samenwerking is van groot belang om ouders goed te kunnen ondersteunen rondom de geboorte en draagt bij aan een goede start voor ieder kind.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om, in samenwerking met de stakeholders, een strategie te ontwikkelen om de samenwerking te verstevigen, die vervolgens in een pilot getoetst en verbeterd wordt.

Deelnemen
Ben jij werkzaam in het netwerk van geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, vul dan deze vragenlijst in vóór 18 oktober 2023. Je kunt de vragen beantwoorden vanuit jouw eigen ervaring bij de organisatie waar je werkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Als je deze vragenlijst invult, ga je akkoord met het gebruik van jouw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie? 
Heb je vragen over de studie? Neem dan contact op met Anne Hermans (PhD student), afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC Rotterdam,