Er is goed nieuws over het Integraal Geboortezorg Dossier Rijnmond! Afgelopen week ontvingen de projectleiders bericht van het ministerie van VWS dat:

  • De subsidieaanvraag van VSV Dordrecht en VSV Zeeuws Vlaanderen is goedgekeurd; zij sluiten zich aan bij IGD Rijnmond;
  • De financiële middelen voor het betalen van ICT-leveranciers gedurende de projectperiode zijn toegekend.

Hiermee zijn we in de regio Zuidwest-Nederland weer een stapje dichter bij een werkbare en goede oplossing om gegevensuitwisseling in de geboortezorg te verbeteren. De betrokkenen kijken uit naar een goede voortzetting van het project en zijn dankbaar voor ieders inzet.

Over IGD Rijnmond

Het Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond  is een regionaal programma dat tot eind 2022 toewerkt naar gestructureerde digitale gegevensuitwisseling in de regio. Deze ambitie is tweeledig, enerzijds beheert de zwangere haar eigen gegevens en anderzijds heeft een zorgverlener altijd toegang tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw, met haar toestemming.

Wie werken hieraan samen

IGD Rijnmond is een project vanuit de subsidie Babyconnect van het ministerie van VWS. Dit project wordt gedragen door DVP Rijnmond als penvoerder, met Samergo als projectleider coördinerend en RijnmondNet als projectleider Techniek.

Aan IGD Rijnmond doen mee:

  • 4 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en 1 integrale geboortezorgorganisatie (IGO)
  • 50 verloskundige praktijken
  • 30 kraamzorgorganisaties
  • 1 geboortecentrum
  • 6 ziekenhuizen
  • 2 centra voor jeugd & gezin: CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel

Meer weten? Zie onze webpagina over IGD Rijnmond