DVP inspiratie

Deel een inspirerend of leerzaam praktijkvoorbeeld!

DVP Rijnmond stimuleert regionale en integrale samenwerking tussen VSV’s en met regionale partnerorganisaties zoals het ROAZ en het Regionaal Consortium. Als netwerkorganisatie bundelen we de krachten en verbinden we partijen. Daarmee zijn wij hét regionaal aanspreekpunt van de verloskundig zorgverleners in Rijnmond. We streven naar betere kennisdeling en informatie-uitwisseling met de achterban door het verbeteren van communicatiekanalen, waaronder een overzichtelijke website en het inspireren van leden om informatie over hun VSV te delen met de regio.
Heb je een inspirerend of leerzaam praktijkvoorbeeld dat gedeeld mag worden? Download dan onderstaand sjabloon, vul het in en stuur op naar .

Voorbeelden uit de praktijk (volgen binnenkort)

Voorbeeld 1

Beschrijving …

Voorbeeld 2

Beschrijving …

Voorbeeld 3

Beschrijving …