Het DVP Rijnmond was de opdrachtgever voor het ontwikkelen van een regiobeeld, zodat op regioniveau een goed beeld geschetst kon worden in een eventueel structureel capaciteitstekort in de geboortezorg én om een prognose op te stellen voor de benodigde capaciteit. Om dit regiobeeld op te stellen, heeft het DVP in juni 2020 een ZonMw-subsidie toegekend gekregen in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). In samenwerking met alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio Rijnmond, vertegenwoordigd via DVP Rijnmond, de Moederraad van het DVP Rijnmond, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN), Stichting BeterKeten, Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) ZorgImpuls en zorgverzekeraar Zilveren Kruis is het regiobeeld ontwikkeld. Het regiobeeld dient als een fundament voor een toekomstgerichte regiovisie. Geboortezorgpartners en zwangere vrouwen in de regio Rijnmond streven er namelijk naar dat zwangere vrouwen kunnen bevallen op de juiste plek, namelijk op de plek die zij wensen en die in overleg met hun zorgverlener het meest geschikt is. Dit regiobeeld is ontwikkeld om op regioniveau inzicht te krijgen in de huidige capaciteit van verloskamers en bedden op de afdelingen neonatologie, zodat een prognose voor de benodigde capaciteit in de toekomst opgesteld kan worden en om aan bovenstaande wens te kunnen (blijven) voldoen.

Wist je dat?

  • In de periode 2012-2018 96.321 geboortes zijn geregistreerd in de DVP-regio? Het gemiddeld aantal bevallingen was circa 13.650 per jaar.
  • In de periode tussen 2012-2018 88,9% van de zwangere vrouwen uit de DVP-regio ook daadwerkelijk in de DVP-regio is bevallen? De meeste bevallingen vonden plaats op de volgende DVP-ziekenhuislocaties: Ikazia (19%), Franciscus Gasthuis (19%) en Erasmus MC (15%).
  • In de periode 2012-2018 totaal 27.460 neonatale opnames zijn geregistreerd in de regio Rijnmond? Het merendeel van de opnames komt vanuit het eigen ziekenhuis (78%). Opvallend is dat maar een klein deel van de neonaten opgenomen in een ziekenhuis in de regio van buiten de regio komt, ongeveer 0,3% van het totaal aantal opgenomen neonaten in de regio Rijnmond.
  • In de regio Rotterdam-Rijnmond 48 van de 73 aanwezige verloskamers direct beschikbaar zijn voor bevallingen in de ziekenhuizen?
  • In de ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond 140 neonatologiebedden zijn? Daarvan zijn er 8 niet beschikbaar vanwege personeelstekort.

Ben je benieuwd naar de gehele rapportage, de rest van de bevindingen en belangrijke overwegingen? En bovenal wat dit gaat betekenen voor de toekomst? Download dan hier de Rapportage regiobeeld geboortezorg Rotterdam-Rijnmond.