Gemeente Rotterdam en afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC zijn tot een gezamenlijke definitie gekomen om kwetsbare zwangere vrouwen te identificeren. De definitie bestaat uit verschillende gradaties van kwetsbaarheid en is bedoeld om eenduidigheid te scheppen in onderzoek, beleid en praktijk. Zo kan de zorg nog beter afgestemd worden op de cliënt.

Bekijk de Definitie voor Kwetsbare Zwangeren