In 2019 is het geboortezorg capaciteitsdashboard ontwikkeld. Vanuit het ST ROAZ is het verzoek gekomen om een automatische koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en het capaciteitsdashboard. Dit gaan we realiseren door het capaciteitsdashboard te integreren in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ).

Tijdswinst

Het huidig capaciteitsdashboard van de geboortezorg geeft verloskundigen inzicht in de beschikbare medische, poliklinische en neonatale capaciteit van geboortecentra en ziekenhuizen. Dit levert hen tijdswinst, omdat zij direct contact kunnen opnemen met het ziekenhuis waar voldoende capaciteit is. Zowel de verloskundigen als de professionals binnen het ziekenhuis zijn zeer tevreden met het dashboard en willen graag het dashboard doorontwikkelen door er real-time inzicht aan te geven. Op dit moment wordt het dashboard meerdere keren per dag handmatig ingevuld door de ziekenhuizen zelf. Het handmatig invullen van het huidig dashboard komt te vervallen wanneer het dashboard van de geboortezorg geïntegreerd is in het LPZ. Het LPZ geeft de drukte binnen de acute zorg en beschikbare beddencapaciteit real-time weer, omdat het gekoppeld is aan het EPD van het desbetreffende ziekenhuis.

Koppeling uitbreiden

Voor de HiX ziekenhuizen geldt dat we de huidige koppeling tussen het ziekenhuis en LPZ gaan uitbreiden. In het geboortezorg dashboard is bijvoorbeeld een dieper detailniveau van de beschikbare neonatologie bedden nodig. Voor het geboortezorgcentrum Sophia zoeken we naar een andere oplossing aangezien zij geen gebruik maken van HiX, de gesprekken hierover zijn gaande. We gaan de uitgebreide koppeling eerst ontwikkelen en testen bij twee ziekenhuizen en vervolgens uitrollen bij de andere ziekenhuizen. Hierbij streven we ernaar om de nieuwe koppeling gelijktijdig bij alle ziekenhuizen te implementeren in samenwerking met de IT-afdeling, functioneel beheerders en inhoudelijk experts, zodat we op een gegeven moment tegelijk kunnen migreren van het handmatige dashboard naar het geautomatiseerde dashboard in LPZ.

Eind april zijn we gestart met de implementatie van het geboortezorg dashboard in LPZ. De komende maanden worden geboortezorgprofessionals op de hoogte gehouden via bestaande overleggen van, onder andere, het Regionaal Crisiscoördinatieteam Codvid-19 Geboortezorg. Aan professionals binnen de geboortezorg wordt hun mening en input gevraagd over de wensen en de ontwikkeling van het dashboard in LPZ. Daarnaast zullen we hen betrekken om bestaande werkafspraken te evalueren en, indien nodig, aan te passen voor het LPZ geboortezorg dashboard.

Vragen of meedenken?

De aanspreekpunten van dit project zijn projectleider Hiske Ernst (voorzitter District Verloskundig Platform Rijnmond) en projectondersteuner Daphne van Velzen (projectmedewerker ROAZ Zuidwest-Nederland). Mochten u vragen hebben of wilt u meedenken over de invulling van LPZ Geboortezorg, neem dan contact op met de projectleiding via .