Sinds 2020 stimuleert de coalitie Stevige Start de invoering van Centering Pregnancy in Rotterdam. Door het werken via deze groepsgerichte werkwijze draag je als verloskundige bij aan verbeterde gezondheidsuitkomsten voor zwangeren én het vergroot je werkplezier. De coalitie Stevige Start vindt het belangrijk dat op termijn iedere Rotterdamse zwangere kan kiezen voor Centering Pregnancy (CP).. Omdat CP een flinke investering vraagt van de verloskundigen praktijken, draagt de coalitie Stevige Start in 2023 financieel bij. Vanaf 2024 is er een Nza-tarief beschikbaar.

Tijdelijke toeslag NZa per 2024
In juli is bekend gemaakt dat de NZa per 2024 een tijdelijke toeslag invoert voor CP die éénmalig per zwangerschap in rekening kan worden gebracht door verloskundigen. De toeslag is nu in eerste instantie bedoeld om te investeren in het organiseren en opzetten van deze groepszorg. Bij een toekomstig kostenonderzoek beoordeelt de NZa of de kosten hiervan onderdeel moeten worden van de basisprestaties in de verloskunde of dat de toeslag wordt voortgezet. Zie ook: NZA komt met tarief Centering-based Interactieve Prenatale Groepszorg – KNOV

Financiële bijdrage CP gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft besloten om voor de tweede helft van 2023 nog een bijdrage te doen in de extra kosten die verloskundigenpraktijken maken voor de groepen CP. Hoeveel deze kosten zijn en wanneer je hier als verloskundigen voor in aanmerking komt lees je in bijgevoegde informatiebrief van de Coalitie Stevige Start.

Gratis incompany training CP
Inmiddels hebben al veel praktijken deelgenomen aan de incompany trainingen die vanuit Stevige Start wordt georganiseerd. Ter bevordering van de inzet van CP biedt Stevige Start Rotterdam op dinsdag 7 en woensdag 8 november een gratis incompany training CP voor startende verloskundigen(praktijken) uit Rotterdam aan. Ben je een eerstelijns verloskundige en geïnteresseerd in CP? Dan is dit je kans om mee te doen met de training! Bekijk bijgevoegde brief voor meer informatie over de voorwaarden en aanmelding.