Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg. Lang was er onzekerheid of er extra middelen beschikbaar zouden komen voor materiele en structurele bekostiging. De extra financiering betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie en dat het project wordt verlengd tot 15 juni 2024.

Stap naar duurzame financiering

De extra financiering geeft dekking om de huidige implementatie door de regionale partnerschappen en de ondersteuning door het landelijk bureau voort te zetten. Ook is er dekking voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik daarvan in de komende drie jaar. Die periode zal tevens worden gebruikt om inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke kosten zullen zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging.

Hoe we in de regio verder gaan

Toekenning van extra middelen vraagt om een herindiening van de regionale subsidieaanvraag. Het projectteam is daar de komende periode druk mee bezig. De herindiening wordt tevens benut om nieuwe geïnteresseerde VSV’s bij het project te laten aansluiten. Met de herindiening wordt het project verlengd tot juni 2024. Dit betekent extra tijd om de doelen uit de subsidie te realiseren. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht van BabyConnect.

Heb je in 2019/2020 niet meegetekend met de subsidieaanvraag Babyconnect maar ben je nu toch nieuwsgierig om aan te sluiten? Stuur dan een mail naar