Vanaf 1 juni 2022 is Frans Copraij, bestuurslid bij IGO Zuid aan Zee, toegetreden tot het dagelijks bestuur van DVP Rijnmond. Frans is gynaecoloog in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en al langere tijd bezig met het bevorderen van samenwerking in de regio.

“Mijn naam is Frans Copraij, 64 jaar en vader van 2 zoons. Vanuit de IGO (Integrale Geboortezorg Organisatie) Zuid aan Zee, ben ik vanaf juni 2022 ook bestuurslid van het DVP Rijnmond. Sinds 1999 ben ik algemeen gynaecoloog met als voornaamste aandachtsgebied de verloskunde en in het bijzonder ook zwangeren met psychische en sociale problematiek. Inmiddels is Zuid aan Zee mijn zesde VSV/IGO.

Al vanaf 1993 ben ik betrokken bij de samenwerking tussen verloskundigen in de eerste lijn verloskundigen en gynaecologen in de klinieken. Sinds die tijd ben ik ervan overtuigd dat de beste zorg voor zwangeren alleen geboden kan worden door goede samenwerking. In de academie waar ik werd opgeleid was samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Hiervoor is vertrouwen in en respect voor elkaar nodig. In welke vorm die samenwerking wordt gegoten is minder belangrijk, zolang de cliënt, de partner en hun kind centraal staan.

Daarbij is een integrale benadering essentieel. Dit omvat zowel medische zorg als de sociale omgeving en aandacht voor het psychisch welzijn. En dus is verdere samenwerking met de kraamzorg, de JGZ, GGZ, kinderartsen, gemeenten en politici de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Tegelijkertijd spelen in de gezondheidszorg de nodige andere uitdagingen. De vrije marktwerking maakt dat transparantie over productie en inkomen ontbreekt, wat het delen van kennis en informatie in de weg staat. Krapte in personeel maakt dat persoonlijke aandacht, vernieuwing, overleg en onderzoek in het gedrang kunnen komen.

Deze mix van uitdagingen heeft geleid tot de doelen die het District Verloskundig Platform Rijnmond zich heeft gesteld. En dat in een stedelijke omving in samenwerking met de buitengewesten, met veel verschillende VSV’s, een IGO, met 2e lijns-klinieken, een academisch ziekenhuis, kraamhotels en niet vergeten de thuisbevallingen. Kortom, genoeg uitdagingen om de samenwerking binnen de regio verder te laten groeien.”

Frans Copraij,