Nieuws

Ouders van Rijnmond maakt speerpunten 2022 bekend

Onlangs maakte Ouders van Rijnmond (voorheen Moederraad Rijnmond) haar nieuwe naam bekend. Naast een nieuwe naam en een nieuw logo heeft Ouders van Rijnmond uitgebreid aandacht besteed aan haar plannen voor 2022, die zij graag in samenwerking met de VSV’s, IGO en...

Professionalisering van DVP Rijnmond in 2022

Ook in 2022 zet DVP Rijnmond zich in voor het bevorderen van de capaciteit, continuïteit en kwaliteit van integrale geboortezorg en draagt bij aan de verbinding tussen het medisch en sociaal domein in de regio. In toenemende mate gaat het daarbij om complexe,...

Terugblik op webinar counseling vaccinatie zwangeren en andere mooie activiteiten in 2021

DVP Rijnmond is trots op de resultaten die in 2021 in gezamenlijkheid zijn behaald! Een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het DVP Rijnmond vindt u in het Jaaroverzicht 2021. Een bijzondere activiteit het afgelopen jaar was het geslaagde webinar...

Activiteiten Moederraad Rijnmond

Namens de Moederraad Rijnmond delen we graag een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode: Aanspreekpunten bestuur "Moederraad Rijnmond is sinds de zomer van 2021 versterkt met drie nieuwe bestuursleden: Simone Opschoor-den Braber, Eva Kunst en Yuki Tseng! Wij...

Geboortezorg capaciteitsdashboard krijgt real-time inzicht in LPZ!

In 2019 is het geboortezorg capaciteitsdashboard ontwikkeld. Vanuit het ST ROAZ is het verzoek gekomen om een automatische koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en het capaciteitsdashboard. Dit gaan we realiseren door het capaciteitsdashboard te...

Update van de Moederraad Rijnmond

Al snel na ons webinar ‘Zwanger & bevallen in coronatijd’ op 10 december 2020 zijn wij met veel enthousiasme en ideeën het nieuwe jaar gestart. We nemen jullie graag via enkele highlights mee in onze activiteiten en prioriteiten! Lopende trajecten Femke heeft in...

Update Babyconnect – Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond

Inrichting regionale projectorganisatie We werken er aan dat eind maart de regionale projectorganisatie is gevormd en ingericht.  Een voorstel voor de Stuurgroep wordt uitgewerkt. De Stuurgroep geeft het projectteam opdracht tot coördinatie en uitvoering van alle...

Regiobeeld afgerond: Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in regio Rijnmond

Het DVP Rijnmond was de opdrachtgever voor het ontwikkelen van een regiobeeld, zodat op regioniveau een goed beeld geschetst kon worden in een eventueel structureel capaciteitstekort in de geboortezorg én om een prognose op te stellen voor de benodigde capaciteit. Om...

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen!

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af.  Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de...