Nieuws

DVP Rijnmond verstevigt samenwerking met gemeenten

Om optimale zorg te bieden die is afgestemd op de persoonlijke situatie van zorgbehoevenden, is het essentieel om nauw samen te werken met diverse partijen. In de regio Rijnmond zien we dat veel zwangere vrouwen niet alleen behoefte hebben aan medische zorg, maar ook...

Kijk terug: Webinar Gegevensdeling en AVG rondom zwangeren

Werk je met (aanstaande) ouders? Ervaar je de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) soms ook als een beperking in de samenwerking met anderen? Ben je aan het zoeken hoe je hier het beste mee kan omgaan? Kijk dan de video-opname terug van het webinar...

Regio Rijnmond in 2024 aan de slag met implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

We zijn verheugd dat we voor onze geboortezorgprofessionals goede afspraken hebben gemaakt met het consortium van softwareleveranciers Onatal en Orfeus. Hiermee gaan we de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verbeteren. Op vrijdag 10 november 2023 is in Rotterdam het contract tussen penvoerder DVP Rijnmond en het consortium Onatal en Orfeus ondertekend.

Vaccinaties tijdens de zwangerschap op afspraak

Naast de vaccinatie tegen kinkhoest (22 wekenprik) kunnen zwangeren vanaf 15 oktober ook de griepprik op afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond halen. Eerder konden zij naar een inloopspreekuur komen. Dit is sinds kort veranderd. De vaccinatie...

Save the date! Webinar gegevensdeling en AVG

Worstel jij als professional ook met gegevensdeling en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)? Wil je meer weten over wanneer gegevens moeten of mogen worden gedeeld met andere zorg- of hulpverleners? En onder welke voorwaarden? Op dinsdag 21 november van...

Financiering en aanbod training Centering Pregnancy

Sinds 2020 stimuleert de coalitie Stevige Start de invoering van Centering Pregnancy in Rotterdam. Door het werken via deze groepsgerichte werkwijze draag je als verloskundige bij aan verbeterde gezondheidsuitkomsten voor zwangeren én het vergroot je werkplezier. De...

Integrale zorg voor en na de geboorte: evaluatie samenwerking binnen netwerkzorg

Om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de geboortezorg en JGZ wordt op dit moment de huidige samenwerking geëvalueerd. Dit wordt gedaan met de COMPLETE-studie (voluit: Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive Child Health Care), een door...

DVP-bestuurslid Monique Kappert volgt Femke Karels op

Tijdens de bestuursvergadering op 26 mei nam Femke Karels afscheid van het dagelijks bestuur van DVP Rijnmond. We bedanken Femke voor haar tijd en inzet de afgelopen jaren!  Femke draagt het stokje over aan Monique Kappert. Met de komst van Monique is ook het bestuur...

Verbinding medisch en sociaal domein: in gesprek met de Coalitie Kansrijke Start

Regelmatig sluiten regionale samenwerkingspartners aan bij bestuursvergaderingen van DVP Rijnmond. In april was Arjan Mulder te gast. Hij begeleidt de regionale samenwerking van de coalities op het gebied van Kansrijke Start, die in verschillende gemeenten in de regio...

IGD Rijnmond tekent contract met HINQ voor betere gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Op woensdag 15 maart hebben RijnmondNet en HINQ het contract voor Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond, het samenwerkingsverband van regio Zuidwest- Nederland, getekend. Hiermee is de basis gelegd voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg! HINQ als...

Start project Wensen & Grenzen voor toekomstbestendige geboortezorg

Eind 2022 hebben professionals van alle beroepsgroepen en subregio’s in Zuidwest-Nederland met elkaar teruggeblikt en vooruitgekeken op het thema toekomstbestendige geboortezorg. De betrokken partijen hebben afgelopen jaar met elkaar mooie resultaten bereikt. Dit...

Babystartpakket neemt stress aanstaande ouders met geldzorgen weg

In Rotterdam wordt één op de vijf kinderen geboren in armoede. Dit zijn ongeveer 1.650 kinderen per jaar. De gemeente Rotterdam financiert in 2023 550 babystartpakketten van Stichting Babyspullen voor ouders die rond het sociaal minimum leven. Hierin zitten...

Posterverspreiding Ouders van Rijnmond

Om de (naams)bekendheid van Ouders van Rijnmond (OvR) te versterken en de achterban te vergroten heeft OvR posters ontwikkeld. De posters worden in januari/februari 2023 met de achterban gedeeld. OvR zou het erg waarderen als de posters op zichtbare plekken in...

Toekomstbestendige geboortezorg Zuidwest-Nederland: terugblik en vooruitblik

Op woensdag 30 november 2022 organiseerde het ROAZ Zuidwest-Nederland een sessie over toekomstbestendige geboortezorg. Samen met 25 professionals van alle beroepsgroepen en subregio’s in Zuidwest-Nederland is teruggeblikt en vooruitgekeken. De betrokken partijen in de...

De PREM geboortezorg vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat de geboortezorg aan de slag met de PREM geboortezorg. De PREM is een nieuw samengestelde vragenlijst bedoeld om zowel op niveau van zorgorganisatie, als op VSV-niveau cliëntervaringen te meten. DVP Rijnmond is groot voorstander van het gebruik...

Even voorstellen: Joanne Hoogendoorn-Otterspeer, nieuw bestuurslid DVP Rijnmond

Vanaf 1 december 2022 is Joanne Hoogendoorn-Otterspeer, bestuurslid bij VSV IJsselland, toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van DVP Rijnmond. Joanne is maat bij Prinscapelle verloskundigen en zet zich daarnaast in voor samenwerking in de regio. Met de komst van...

Integraal Geboortezorg Dossier Rijnmond heeft goed nieuws voor de regio

Er is goed nieuws over het Integraal Geboortezorg Dossier Rijnmond! Afgelopen week ontvingen de projectleiders bericht van het ministerie van VWS dat: De subsidieaanvraag van VSV Dordrecht en VSV Zeeuws Vlaanderen is goedgekeurd; zij sluiten zich aan bij IGD Rijnmond;...

Activiteiten Ouders van Rijnmond in de eerste helft van 2022

Ouders van Rijnmond timmert aan de weg. Nadat zij hun speerpunten bekend maakten in februari, zijn zij aan de slag gegaan met diverse activiteiten. In dit bericht een update hierover. Ouders van Rijnmond en naamsbekendheid Ouders van Rijnmond werkt aan het verstevigen...

Update Regionaal Capaciteitscoördinatieteam Geboortezorgketen Zuidwest-Nederland

In de afgelopen zomerperiode heeft het RCT zich bezig gehouden met oplossingen die helpen om de huidige capaciteit beter te benutten. In de zomerperiode heeft de regio van oudsher te maken met veel vrouwen die bevallen terwijl tegelijkertijd minder zorgverleners...

Nieuw: zwangerschapsgesprek en website CJG Rijnmond

Vanaf 1 juli biedt Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond zwangeren en hun gezin in kwetsbare situaties een zwangerschapsgesprek aan. De zwangere kan zichzelf hiervoor aanmelden, maar de verloskundig zorgverlener kan dit ook. Naast dit nieuwe prenatale aanbod,...

Training gespreksvoering risicosignalering door bureau Wilde Kastanje

Effectieve screening op (psycho)sociale risico’s tijdens en na de zwangerschap is meer dan een kwestie van een lijstje afvinken. Naast het gebruik van een goede screeningstool vereist dit het vermogen om doeltreffend met zwangeren in gesprek te gaan over gevoelige...

Menukaart substitutie en ligduurverkorting geboortezorg

Capaciteit van geboortezorg staat in de zomerperiode sterk onder druk Hoe kunnen we de huidige capaciteit in de geboortezorg in de zomerperiode beter benutten? Welke maatregelen kunnen we nemen voor de korte termijn? Deze vragen stelde de werkgroep van het Regionaal...

Extra financiering gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg. Lang was er onzekerheid of er extra middelen beschikbaar zouden komen voor materiele en structurele bekostiging. De extra financiering betekent dat het...

Toekomstscenario’s capaciteit in de geboortezorg

Al lange tijd kent de geboortezorg in (delen) van de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) capaciteitsproblemen. De brede urgentie voor de aanpak van de structurele capaciteitsproblematiek in de geboortezorg is voor het ST ROAZ aanleiding geweest een bestuurlijke opdracht te...

Training gespreksvoering risicosignalering door Wilde Kastanje

Om zwangere vrouwen zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat verloskundig zorgverleners vroeg in de zwangerschap (psycho)sociale risicofactoren signaleren. Hiervoor kunnen ze de vernieuwde R4U-vragenlijst gebruiken. In september en oktober kunnen...

Even voorstellen: Frans Copraij, nieuw bestuurslid DVP Rijnmond

Vanaf 1 juni 2022 is Frans Copraij, bestuurslid bij IGO Zuid aan Zee, toegetreden tot het dagelijks bestuur van DVP Rijnmond. Frans is gynaecoloog in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en al langere tijd bezig met het bevorderen van samenwerking in de regio. "Mijn naam...

Ouders van Rijnmond maakt speerpunten 2022 bekend

Onlangs maakte Ouders van Rijnmond (voorheen Moederraad Rijnmond) haar nieuwe naam bekend. Naast een nieuwe naam en een nieuw logo heeft Ouders van Rijnmond uitgebreid aandacht besteed aan haar plannen voor 2022, die zij graag in samenwerking met de VSV’s, IGO en...

Professionalisering van DVP Rijnmond in 2022

Ook in 2022 zet DVP Rijnmond zich in voor het bevorderen van de capaciteit, continuïteit en kwaliteit van integrale geboortezorg en draagt bij aan de verbinding tussen het medisch en sociaal domein in de regio. In toenemende mate gaat het daarbij om complexe,...

Terugblik op webinar counseling vaccinatie zwangeren en andere mooie activiteiten in 2021

DVP Rijnmond is trots op de resultaten die in 2021 in gezamenlijkheid zijn behaald! Een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het DVP Rijnmond vindt u in het Jaaroverzicht 2021. Een bijzondere activiteit het afgelopen jaar was het geslaagde webinar...

Activiteiten Moederraad Rijnmond

Namens de Moederraad Rijnmond delen we graag een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode: Aanspreekpunten bestuur "Moederraad Rijnmond is sinds de zomer van 2021 versterkt met drie nieuwe bestuursleden: Simone Opschoor-den Braber, Eva Kunst en Yuki Tseng! Wij...

Geboortezorg capaciteitsdashboard krijgt real-time inzicht in LPZ!

In 2019 is het geboortezorg capaciteitsdashboard ontwikkeld. Vanuit het ST ROAZ is het verzoek gekomen om een automatische koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en het capaciteitsdashboard. Dit gaan we realiseren door het capaciteitsdashboard te...

Update van de Moederraad Rijnmond

Al snel na ons webinar ‘Zwanger & bevallen in coronatijd’ op 10 december 2020 zijn wij met veel enthousiasme en ideeën het nieuwe jaar gestart. We nemen jullie graag via enkele highlights mee in onze activiteiten en prioriteiten! Lopende trajecten Femke heeft in...

Update Babyconnect – Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond

Inrichting regionale projectorganisatie We werken er aan dat eind maart de regionale projectorganisatie is gevormd en ingericht.  Een voorstel voor de Stuurgroep wordt uitgewerkt. De Stuurgroep geeft het projectteam opdracht tot coördinatie en uitvoering van alle...

Regiobeeld afgerond: Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in regio Rijnmond

Het DVP Rijnmond was de opdrachtgever voor het ontwikkelen van een regiobeeld, zodat op regioniveau een goed beeld geschetst kon worden in een eventueel structureel capaciteitstekort in de geboortezorg én om een prognose op te stellen voor de benodigde capaciteit. Om...

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen!

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af.  Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de...