IGD Rijnmond

Over IGD Rijnmond

Het Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond  is een regionaal programma dat tot eind 2022 toewerkt naar gestructureerde digitale gegevensuitwisseling in de regio. Deze ambitie is tweeledig, enerzijds beheert de zwangere haar eigen gegevens en anderzijds heeft een zorgverlener altijd toegang tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw, met haar toestemming.

Wie werken hieraan samen

IGD Rijnmond is een project vanuit de subsidie Babyconnect van het ministerie van VWS. Dit project wordt gedragen door DVP Rijnmond als penvoerder, met Samergo als projectleider coördinerend en RijnmondNet als projectleider Techniek.

Aan IGD Rijnmond doen mee:

  • 4 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en 1 integrale geboortezorgorganisatie (IGO)
  • 50 verloskundige praktijken 
  • 30 kraamzorgorganisaties
  • 1 geboortecentrum
  • 6 ziekenhuizen
  • 2 centra voor jeugd & gezin: CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel