Bestuur

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden; hierin zijn de kraamzorgorganisaties, de gynaecologie, de verloskundige beroepsgroep en het Kenniscentrum Erasmus MC vertegenwoordigd.

Het DVP Rijnmond heeft juridisch vorm gekregen via het oprichten van een Stichting. De stichting kent een dagelijks bestuur en een algemene ledenvergadering (deelnemersoverleg).

Leden

  • Marja Huizer, Directeur Kraamzorg Rotterdam, vertegenwoordiger participerende kraamzorgorganisaties;
  • Laura Lesuis, vice voorzitter. Verloskundige en vertegenwoordiger namens de Verloskundige Kring Rijnmond Rotterdam Noord;
  • Lydia de Kruijf, verloskundige en vertegenwoordiger namens de Verloskundigen Rotterdam Zuid en Kring Voorne-Putten;
  • Hiske Ernst, secretaris. Vertegenwoordiger namens Kenniscentrum Erasmus MC;
  • Krista Prinsen, penningmeester. Gynaecoloog-Perinatoloog Erasmus MC, vertegenwoordiger namens de gynaecologen.

Taken

  • Opstellen Jaarplan
  • Opstellen Begroting
  • Activiteiten en agendasetting
  • Voorbereiding onderwerpen informatievoorziening, bespreking en besluitvorming
  • Formuleert opdrachten aan commissies/werkgroepen

Overlegfrequentie: 1 x per maand, 2 uur

Algemene vergadering

De Algemene vergadering is open voor alle leden van deelnemende organisaties uit de geboortezorg uit de regio Rijnmond, o.a. vertegenwoordigd in de verschillende VSV’s in de regio Rijnmond.
Overlegfrequentie: 1 x per 6-8 weken ledenvergadering.

Besluitvorming

Het Dagelijks Bestuur bereidt besluitvorming voor. De Algemene vergadering van deelnemers is besluitvormend.
Besluitvorming binnen het DVP Rijnmond vindt plaats op basis van consensus.