DVP Rijnmond

Het DVP Rijnmond heeft juridisch vorm gekregen via het oprichten van een Stichting. De stichting kent een dagelijks bestuur en een algemene ledenvergadering (deelnemersoverleg).

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden; hierin zijn de kraamzorgorganisaties, de gynaecologie, de verloskundige beroepsgroep en het Kenniscentrum Erasmus MC vertegenwoordigd.

  • Marja Huizer, voorzitter. Directeur Kraamzorg Rotterdam, vertegenwoordiger participerende kraamzorgorganisaties;
  • Laura Lesuis, vice voorzitter. Verloskundige en vertegenwoordiger namens de Verloskundige Kring Rijnmond Rotterdam Noord;
  • Lydia de Kruijf, verloskundige en vertegenwoordiger namens de Verloskundigen Rotterdam Zuid en Kring Voorne-Putten;
  • Hiske Ernst, secretaris. Vertegenwoordiger namens Kenniscentrum Erasmus MC;
  • Krista Prinsen, penningmeester. Gynaecoloog-Perinatoloog Erasmus MC, vertegenwoordiger namens de gynaecologen.

Taken Dagelijks Bestuur
Het takenpakket van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit.

  • Opstellen Jaarplan
  • Opstellen Begroting
  • Activiteiten en agendasetting
  • Voorbereiding onderwerpen informatievoorziening, bespreking en besluitvorming
  • Formuleert opdrachten aan commissies/werkgroepen

Overlegfrequentie: een keer per maand, twee uur.

Algemene vergadering

De Algemene vergadering is open voor alle leden van deelnemende organisaties uit de geboortezorg uit de regio Rijnmond, o.a. vertegenwoordigd in de verschillende VSV’s in de regio Rijnmond.

Overlegfrequentie: een keer per zes tot acht weken ledenvergadering.

Besluitvorming

Het Dagelijks Bestuur bereidt besluitvorming voor. De Algemene vergadering van deelnemers is besluitvormend. Besluitvorming binnen het DVP Rijnmond vindt plaats op basis van consensus.