DVP Rijnmond

Samenwerken werkt!

Een optimale uitkomst voor moeder en kind. Daar gaan wij voor. Door meer samen te werken en beter in te spelen op regionale en landelijke ontwikkelingen. Onze aanpak is thematisch en doelgericht. Met een open en transparante cultuur. Zo kunnen we snel schakelen en benutten we elkaars kennis en kunde. We zijn trots op de mooie resultaten die we behalen. Want samen maken we het verschil.

Ontstaan

In 2012 nam een groep zorgprofessionals onder ons het initiatief voor een District Verloskundig Platform (DVP) in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij hadden behoefte aan meer samenwerking in de geboortezorg om de kwaliteit van zorg te verhogen en beter te kunnen inspelen op de regionale en landelijke ontwikkelingen. Professionals uit verschillende disciplines en alle verloskundige samenwerkingsverbanden uit de regio omarmden het initiatief. Begin maart 2014 werd de Stichting DVP Rijnmond opgericht.

Een goed begin

In 2008 bleek dat de babysterfte in Nederland relatief hoog is in vergelijking met andere Europese landen. Toenmalig minister Klink van VWS stelde de Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte in, die een advies uitbracht over de inrichting van de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Aan het advies hebben vertegenwoordigers van cliënten, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante koepelorganisaties meegewerkt. Het advies is de aanleiding voor veel veranderingen in de verloskundige zorg in Nederland. Hoewel Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte inmiddels is opgeheven, is het advies nog steeds relevant. DVP Rijnmond stelt zich ten doel het advies duurzaam te implementeren in regio Rotterdam-Rijnmond. Lees het advies van de Stuurgroep in Rapport ‘Een goed begin’.

Onze doelstelling

DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert partijen in de regio over de meest optimale organisatie en inhoud van de geboortezorg. Ons doel is te komen tot adviezen en standpunten op regionaal niveau, waarbij wij streven naar eenduidigheid en harmonisatie met nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. Op deze wijze bundelen wij de krachten in de regio en fungeert het DVP Rijnmond als hét aanspreekpunt voor ontwikkelingen in de geboortezorg in de regio. Lees over onze missie en visie in de Notitie Samenwerkingsverband District Verloskundig Platform Regio Rijnmond.

Werkgebied

 • Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)
 • Barendrecht
 • Brielle
 • Capelle aan den IJssel
 • Goeree-Overflakkee (o.a. Dirksland, Ouddorp, Middelharnis)
 • Hellevoetsluis
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland (Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs)
 • Maassluis
 • Nissewaard (Bernisse en Spijkenisse)
 • Ridderkerk
 • Rotterdam (incl. Hoek van Holland, Hoogvliet, Rozenburg)
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Westvoorne (Oostvoorne en Rockanje)

Organisatie

Dagelijks Bestuur

Naam Vertegenwoordiging discipline VSV/IGO/CJG
Mieke Oostveen (voorzitter) SEVZ VSV Zuid
Krista Prinsen (penningmeester) Gynaecologen VSV Sophia
Hiske Ernst Kenniscentrum EMC
Peter Boudewijn Kraamzorgorganisaties VSV Zuid
Femke Karels Stichting geboorteketen en VerVe VSV Franciscus & Vlietland
Esther Spans Jeugdgezondheidszorgorganisaties CJG Rijnmond & Capelle aan den IJssel
Frans Copraij Gynaecologen IGO Zuid aan Zee
Joanne Hoogendoorn Stichting geboorteketen VSV IJsselland

Algemene ledenvergadering

Open voor alle leden van deelnemende organisaties uit de geboortezorg uit de regio Rijnmond, onder meer vertegenwoordigd in de verschillende VSV’s in de regio.

Financiering

De kosten van het DVP Rijnmond worden gedragen door de deelnemende professionals en organisaties in de geboortezorg.

Ondersteuning

In opdracht van het DVP Rijnmond verzorgt Samergo het programmamanagement en de externe communicatie.