Per 1 januari 2023 gaat de geboortezorg aan de slag met de PREM geboortezorg. De PREM is een nieuw samengestelde vragenlijst bedoeld om zowel op niveau van zorgorganisatie, als op VSV-niveau cliëntervaringen te meten. DVP Rijnmond is groot voorstander van het gebruik van patiëntervaringen voor kwaliteitsverbetering. In de deelnemersbijeenkomst van september stonden we stil bij wat we als regio wel of niet gezamenlijk kunnen oppakken rondom de implementatie en het benchmarken van resultaten.

Implementatie

De opvattingen waren verdeeld of DVP Rijnmond kan ondersteunen bij implementatie van de PREM. Geconcludeerd werd dat er op landelijk niveau veel nuttige informatie beschikbaar is. Mochten er in aanloop naar implementatie van de PREM nog vragen spelen, dan verwijzen we je naar de website van het CPZ.

Bundelen van resultaten

Het is nu vooral zaak om de komende periode ervaring met de PREM op te doen. In verbinding met landelijke ontwikkelingen vanuit het CPZ en de Federatie VSV’s blijft het DVP de ervaringen in de regio volgen en onderzoekt het DVP of en hoe VSV’s gezamenlijk de resultaten kunnen gebruiken voor kwaliteitsverbetering en welke rol het DVP hierin kan vervullen.