Onlangs is de cliëntversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gepubliceerd, genaamd ‘Geboortezorg in Nederland – samenwerking rondom de zwangerschap’. In deze digitale folder leest de cliënt hoe de geboortezorg in Nederland geregeld is en welke rol de cliënt (en haar partner) daarin zelf heeft. De cliënt vindt in de folder een overzicht van de keuzes die ze heeft in elke fase van de zwangerschap en krijgt tips om de zorg naar haar wensen en behoeften te organiseren. Met deze informatie wordt de positie van cliënten versterkt en kan ze meer regie nemen over haar eigen zwangerschap. Download de Clientversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2017

Implementatie Zorgstandaard

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is op 28 juni 2016 vastgesteld en in het kwaliteitsregister opgenomen door het Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat verloskundigen en alle andere partijen in de geboortezorg een inspanningsverplichting aangaan om de standaard te implementeren. Het is aan de Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) om met de Zorgstandaard aan de slag te gaan. De VSV’s bepalen hoe zij de zorg rond de zwangere gaan organiseren. De Zorgstandaard geeft de inhoudelijke kaders aan van de basiszorg aan moeder en kind.

VSV-bijeenkomst Zorgstandaard

Het CPZ nodigt u uit voor de VSV-bijeenkomst Zorgstandaard op 9 mei 2017 tussen 15:00-20:00 uur. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden volgt binnenkort op http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/