Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Het stroomschema begint bij de intake door een verloskundig zorgverlener, waarbij wordt gescreend op psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vervolgens biedt de blauwdruk een handvat bij het verlenen van zorg tot na de bevalling.

De blauwdruk is ontwikkeld door het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland met medewerking van verschillende experts binnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio. Alle samenwerkende partijen binnen het Regionaal Consortium hebben aangegeven dat ze de zorg voor kwetsbare zwangeren zouden willen structureren. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare kennis én reeds opgedane ervaring in de regio.

Op basis van studies in de regio

Hiertoe zijn drie studies uitgevoerd waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals ten aanzien van kwetsbare zwangeren. Door middel van diverse veldraadplegingen in combinatie met de uitkomsten van bovengenoemde studies zijn twee speerpunten geselecteerd door de regio, namelijk het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek en het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.

Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, moet de blauwdruk vertaald worden naar een operationeel zorgpad op VSV-niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden. Om de implementatie van de blauwdruk te bevorderen, biedt het consortium aan alle VSV’s in Zuidwest Nederland een scholing aan, waarbij het werken met de blauwdruk, de communicatie met de zwangere en haar gezin alsook specifieke kennis rondom dit thema, centraal staan.

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’. Het Regionaal Consortium wordt gefinancierd door ZonMw en werkt nauw samen met het College Perinatale Zorg (CPZ). Projectleider Hanneke Torij is lector Verloskunde en Geboortezorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie aan Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie

Download het persbericht ‘Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren’