Landelijk en ook in de regio Rijnmond wordt hard gewerkt aan het gezamenlijk verbeteren van de uitkomsten van de geboortezorg voor moeder en kind. Een belangrijk onderdeel in de samenwerking is het beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en met de cliënt. Om de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) te ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van het integraal geboortezorgdossier is een advies uitgebracht. Het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond heeft hiertoe een adviesgroep ingesteld.

Waarom dit advies?
De VSV’s in de regio Rijnmond zoeken naar een oplossing om veilige digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt mogelijk te maken. Het DVP heeft vorig najaar een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, waarin verschillende mogelijkheden zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het DVP-bestuur een kleine groep van betrokken professionals verzocht een advies voor de VSV’s in de regio op te stellen. Door de krachten op regionaal niveau met elkaar te bundelen, is dit advies in kort tijdsbestek gerealiseerd. Alle VSV’s uit de regio Rijnmond en alle disciplines uit de geboortezorg zijn in de adviesgroep vertegenwoordigd.

Het advies begint met een samenvatting waarin conclusies benoemd zijn en geeft richtlijnen voor zowel de korte als lange termijn. Het doel is niet om digitaal gegevens uit te wisselen, maar om de juiste zorg te kunnen leveren op het juiste tijdstip. Digitale gegevensuitwisseling moet hieraan ondersteunend zijn en van meerwaarde voor de patiëntenzorg.

Download het Advies Gegevensuitwisseling in de geboortezorg Rijnmond (PDF)

Het vervolg
De adviesgroep werkt intussen verder aan een volgende stap met verschillende ICT-partijen: een uitwerking van de mogelijkheden om koppeling te leggen tussen systemen van de eerste en tweede lijn.

Dinsdag 24 april 2018 tussen 17:00 en 20:00 uur staat deze uitwerking centraal in de bijeenkomst Uitnodiging 24 april – verder puzzelen aan en digitaal geboortezorgdossier Rijnmond.  Locatie: Erasmus MC, OWR-31 Eg Gebouw.