Ouders van Rijnmond timmert aan de weg. Nadat zij hun speerpunten bekend maakten in februari, zijn zij aan de slag gegaan met diverse activiteiten. In dit bericht een update hierover.

Ouders van Rijnmond en naamsbekendheid
Ouders van Rijnmond werkt aan het verstevigen van haar positie met behulp van Instagram. Binnenkort ontvangen alle DVP-partners posters om op te hangen in de wachtkamers. Help mee om de bekendheid en daarmee het bereik van Ouders van Rijnmond te vergroten en hang de poster op!

Ouders van Rijnmond en advisering
Capaciteit in de geboortezorg is een belangrijk thema waar ook Ouders van Rijnmond in meedenkt:

  • Ouders van Rijnmond heeft meegedacht over de formulering van de informatiebrief aan zwangeren in de regio. Deze brief is opgesteld vanuit het Regionaal Capaciteitsteam (RCT), onderdeel van het DVP Rijnmond, en inmiddels onder geboortezorgprofessionals in de regio Rijnmond gedeeld. Ouders van Rijnmond heeft voorgesteld om de brief als Q&A vorm te geven zodat de aanstaande ouders snel de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben
  • Per 11 juli is de geboortezorg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland geconcentreerd op locatie Gasthuis. Voorafgaande aan de concentratie zijn adviezen van verschillende stakeholders verwerkt in een continu├»teitsplan. Ouders van Rijnmond heeft met het continu├»teitsplan mee gelezen en waar nodig voorzien van aandachtspunten en opmerkingen.

Ouders van Rijnmond en inzet ervaringsdeskundigheid
Naast wetenschappelijke en professionele kennis is ervaringskennis een zeer belangrijke en gelijkwaardige bron om uit te putten. Ervaringskennis levert een andere manier van kijken en handelen op voor zowel beleid als praktijk. Dit vraagt een beweging naar een andere relatie met ouders: samenwerken vanuit partnership en gelijkwaardigheid. Om aan dit thema verdere uitwerking te geven heeft Stevige Start recent de werkgroep Ouder Centraal in het leven geroepen, waar Ouders van Rijnmond actief aan deelneemt.

Samenwerking met CJG Rijnmond
Samen met het CJG bekijkt Ouders van Rijnmond hoe de informatie over borstvoeding op de juiste plek komt. Hoe kan je ouders het beste informeren over de beschikbare ondersteuning vanuit het CJG? Binnenkort volgt er een kort advies.