Om optimale zorg te bieden die is afgestemd op de persoonlijke situatie van zorgbehoevenden, is het essentieel om nauw samen te werken met diverse partijen. In de regio Rijnmond zien we dat veel zwangere vrouwen niet alleen behoefte hebben aan medische zorg, maar ook aan sociale ondersteuning, zowel op korte als lange termijn. Helaas werken professionals uit de medische sector, zoals in de geboortezorg, en het sociale domein, zoals welzijnswerkers en wijkteams, niet automatisch effectief samen. Het is cruciaal dat zij elkaar ontmoeten, leren kennen en duidelijke afspraken maken over hun samenwerking. Het primaire doel is dat de zorgontvanger de ondersteuning als één geheel ervaart, zonder herhaaldelijk haar verhaal te moeten vertellen. Bovendien is het van belang dat de verschillende professionals die haar bijstaan onderling afstemmen en elkaar kennen.

Vanuit DVP Rijnmond streven we ernaar om namens de geboortezorg actief in gesprek te gaan met gemeenten. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor het sociale domein, dienen zij te waarborgen dat lokale aanpakken voor een kansrijke start worden geïntegreerd in hun samenwerkingen. Het is essentieel dat beide domeinen communiceren over behoeften en belangen, en vooral samen kijken naar wat zwangere vrouwen en jonge ouders het meest nodig hebben.

Dit jaar willen we onze betrokkenheid vergroten en intensiever samenwerken. We zullen de ontwikkelingen binnen de Rotterdamse coalitie Stevige Start en de regio rondom een Kansrijke Start nauwlettend volgen. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zullen worden gedeeld binnen de VSV’s en/of via de nieuwsbrief van DVP Rijnmond.