Nieuws

Online inzicht voor verloskundigen in beschikbaarheid verloskamers regio Rijnmond

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vanwege de huidige capaciteitsproblemen in de verloskundige zorg, hebben alle...
Read More

Nieuw bestuurslid DVP Rijnmond

DVP Rijnmond heeft een nieuw bestuurslid: Mieke Oostveen. Vanaf oktober volgt zij Lydia de Kruijf op namens de verloskundigen van de zuidoever. Mieke stelt zich graag even voor: “Mijn naam is Mieke Oostveen-Bosman. Ik ben 33 jaar oud en trotse moeder van drie...
Read More

Voorlichtingsmateriaal over leefstijl zwangeren beschikbaar

In het kader van actieprogramma’s Stevige Start en Lekker Fit! stelt Gemeente Rotterdam voorlichtingsmateriaal beschikbaar over roken, alcohol en voeding tijdens de zwangerschap. Als zorgverlener kunt u het materiaal verspreiden onder uw cliënten. Ook is het geschikt...
Read More

Gezamenlijke definitie voor kwetsbare zwangeren

Gemeente Rotterdam en afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC zijn tot een gezamenlijke definitie gekomen om kwetsbare zwangere vrouwen te identificeren. De definitie bestaat uit verschillende gradaties van kwetsbaarheid en is bedoeld om...
Read More

Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond maakt regionale afspraken

De acute geboortezorgketen staat onder druk, onder andere door personeelsschaarste. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, als stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), en het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond hebben de krachten gebundeld...
Read More

Stand van zaken integraal geboortezorgdossier Rijnmond

Altijd het juiste overzicht en de benodigde gegevens hebben van een zwangere wanneer dit nodig is. Voor de verloskundige, de gynaecoloog, kraamverzorgende en andere geboortezorgprofessionals. Hoe mooi zou het zijn als dat er is! In de regio Rijnmond zijn betrokken...
Read More

Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond van start

Om de problemen die regionaal spelen in de acute geboortezorg gezamenlijk aan te pakken, is de expertisegroep ‘acute geboortezorg’ in het leven geroepen. Aanleiding is dat de acute zorgketen onder druk staat door o.a. de vraag naar en schaarste aan personeel. Naar...
Read More

Update Moederraad Rijnmond

De moederraad van DVP Rijnmond heeft de afgelopen tijd op verschillende moment input geleverd aan verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) of werkgroepen. Zij denkt actief mee over het integraal geboortezorgdossier. Tevens wordt zij door steeds meer VSV's in de...
Read More

Webinar over oprichting IGO in een gebied met meerdere VSV’s

Kun je als zorgaanbieder in meerdere IGO’s actief participeren? Is het handig je aan te sluiten bij een VSV of IGO wanneer je te maken hebt met meerdere partijen, zoals bij echocentra en kraamhotels? En kan een zwangere die zich aanmeldt bij een verloskundige praktijk...
Read More

Moederraad vervult rol cliëntenparticipatie

De Zorgstandaard verplicht alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) om cliëntenparticipatie te organiseren. DVP Rijnmond kan zich voorstellen dat het een moeilijke taak is om hier op korte termijn invulling aan te geven. Daarom bieden wij de optie om de...
Read More

Al aan de slag met de nieuwste zorgpaden?

Zowel op de Noord- als op de Zuidoever wordt hard gewerkt aan zorginhoud. Op de webpagina Zorgpaden van het DVP Rijnmond vindt u een overzicht van alle zorgpaden. Regio Noord, waar het Franciscus Gasthuis & Vlietland, EMC en IJsselland samenwerken, heeft onlangs...
Read More

Gezamenlijk overdrachtsformulier geboortezorg-jeugdgezondheidszorg vereenvoudigd

In 2016 hebben de kraamzorgorganisaties, centra voor jeugd en gezin en verloskundigen in de regio Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke gegevensoverdracht tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg ondertekend. De gezamenlijke...
Read More