DVP Rijnmond

Over DVP

In 2012 nam een groep zorgprofessionals het initiatief voor een District Verloskundig Platform in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij hadden behoefte aan meer samenwerking in de geboortezorg om de kwaliteit van zorg te verhogen en beter te kunnen inspelen op de regionale en landelijke ontwikkelingen. Professionals uit verschillende disciplines en alle verloskundige samenwerkingsverbanden uit de regio omarmden het initiatief. Begin maart 2014 werd de Stichting DVP Rijnmond opgericht.

Feiten en data

 • 05-07-2012: voorstel tot oprichting DVP in een breed overleg met de achterban
 • 14-03-2013: ondertekening intentieverklaring door de betrokken disciplines
 • 01-03-2014: oprichting Stichting DVP Rijnmond
 • 16-10-2014: eerste symposium DVP Rijnmond en presentatie Moederraad Rijnmond

Doelstelling DVP Rijnmond

Een goed begin

In 2008 bleek dat de babysterfte in Nederland relatief hoog is in vergelijking met andere Europese landen. Toenmalig minister Klink van VWS stelde de Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte in, die een advies uitbracht over de inrichting van de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Aan het advies hebben vertegenwoordigers van cliënten, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante koepelorganisaties meegewerkt. Het advies is de aanleiding voor veel veranderingen in de verloskundige zorg in Nederland. Hoewel Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte inmiddels is opgeheven, is het advies nog steeds relevant. DVP Rijnmond stelt zich ten doel het advies duurzaam te implementeren in regio Rotterdam-Rijnmond. Lees het advies van de Stuurgroep in Rapport ‘Een goed begin’.

Onze doelstelling

DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert partijen in de regio over de meest optimale organisatie en inhoud van de geboortezorg. Ons doel is te komen tot adviezen en standpunten op regionaal niveau, waarbij wij streven naar eenduidigheid en harmonisatie met nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. Op deze wijze bundelen wij de krachten in de regio en fungeert het DVP Rijnmond als hét aanspreekpunt voor ontwikkelingen in de geboortezorg in de regio. Lees over onze missie en visie in de Notitie Samenwerkingsverband District Verloskundig Platform Regio Rijnmond.

Resultaten 2014-2016

 • Stedelijke afspraken met de Regionale Ambulancedienst over inzet en begeleiding bij acute verloskundige situaties.
 • Oprichting Moederraad Rijnmond. Hiermee is een structurele basis gelegd voor de inbreng van ouders op de ontwikkelingen in de geboortezorg.
 • Jaarlijks symposium met sprekers uit de regio, landelijke koplopers en deskundigen.
 • Structurele samenwerking met CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel. Hiermee is een formele lijn gelegd tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Het eerste concrete resultaat van deze samenwerking is een gestandaardiseerde overdracht tussen verloskundigen, kraamzorg en Centra voor Jeugd en Gezin.
 • Regionale aanpak foetale groeivertraging.
 • Regionale aanpak verzoeken buiten de Verloskundige Indicatie Lijst.
 • Het DVP is eerste aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam en specifiek het programma ‘Een stevige start’.

 

Werkgebied DVP Rijnmond

 • Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)
 • Barendrecht
 • Brielle
 • Capelle aan den IJssel
 • Goeree-Overflakkee (o.a. Dirksland, Ouddorp, Middelharnis)
 • Hellevoetsluis
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland (Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs)
 • Maassluis
 • Nissewaard (Bernisse en Spijkenisse)
 • Ridderkerk
 • Rotterdam (incl. Hoek van Holland, Hoogvliet, Rozenburg)
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Westvoorne (Oostvoorne en Rockanje)

Organisatie DVP Rijnmond

Dagelijks Bestuur

 • Marja Huizer (voorzitter) – directeur Kraamzorg Rotterdam, vertegenwoordiger participerende kraamzorgorganisaties
 • Laura Lesuis (vicevoorzitter) – verloskundige, vertegenwoordiger Stichting Geboorteketen
 • Hiske Ernst (secretaris) – vertegenwoordiger Kenniscentrum Erasmus MC
 • Krista Prinsen (penningmeester) – gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC, vertegenwoordiger gynaecologen
 • Mieke Oostveen – verloskundige, vertegenwoordiger Samenwerkende Eerstelijns Verloskundigen Zuid (SEVZ)

Algemene ledenvergadering

Open voor alle leden van deelnemende organisaties uit de geboortezorg uit de regio Rijnmond, onder meer vertegenwoordigd in de verschillende VSV’s in de regio.

Financiering

De kosten van het DVP Rijnmond worden gedragen door de deelnemende professionals en organisaties in de geboortezorg.

Ondersteuning

DVP Rijnmond wordt facilitair, secretarieel en beleidsmatig ondersteund door ZorgImpuls.